AKTUÁLNÍ ČAS

SVÁTEK

Překladač / Translator

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

Náhodný obrázek

Hradba 2021

hradba_2021.png

Hradba 2018

logo-hradba-a-2018-gr2.png

Hradba 2016

Hradba 2016

Přihlášení

SPOLUPRACUJEME

 

logo_hudba

 

 

Odběr novinek

Jste zde

Domů

Při vzniku jednotky v roce 2004 bylo rozhodnuto o vytvoření znaku jednotky.

Jelikož nebylo mnoho času na diskuze, bylo rozhodnuto na návrh našeho velitele KVV, že použijeme jednu část ze znaku plzeňského kraje a to zobrazení rotundy ve Starém Plzenci.

   

Bohužel tím nastaly problémy, které zpočátku vypadaly úsměvně, přerostly však v poněkud větší rozměr. Základním problémem bylo, že když se někde objevili vojáci se znakem rotundy v červeném nebo zeleném pozadí, nikdo nevěděl z jaké jednotky jsou. Mezi kolegy i veřejností jsme často slýchali, že jsme z Řípu, ozvaly se dokonce hlasy o záloze Hradní stráže a vrcholem bylo nominování naší jednotky na kastelány. To samozřejmě vzbuzovalo nevoli plzeňských vojáků, kteří, přestože perfektně cvičeni velitelem roty, nebrali tyto reakce pozitivně, a rozhodli se s tím něco provést.

Proto po dohodě bylo rozhodnuto, že si uděláme nášivku neoficiální, ze které bude všem jasné, jakou část ČR reprezentujeme. Nakonec vyhrál společný návrh T.Labeckého a M.Šebesty, který byl posléze realizován a po shlédnutí zkušebních nášivek byl s malými úpravami vyroben v malé sérii pro aktivní členy plzeňské jednotky. Jelikož se zpočátku naše čety příliš neznaly, došlo k rozšíření nové nášivky především ve druhé četě.

Po odchodu M.Šebesty k profesionálům se během jedné akce seznámil s kpt.Speychalem z VHÚ, který již o neoficiálním znaku věděl a naznačil, že není problémem tento znak upravit podle heraldických zvyklostí a poté jej uznat oficiálním. Předal tyto podmínky do své bývalé jednotky, kde proběhla další porada a bylo rozhodnuto, že svůj neoficiální znak upravíme a požádáme o jeho zoficiálnění. Úpravami byl pověřen rtn.Tomáš Labecký, který, jako majitel sponzorující společnosti, nesl i veškeré náklady na grafické úpravy. Naštěstí jeden z jeho civilních kolegů ovládal práci profesionálního grafického návrháře a rtn.Tomáš Labecký měl již přesnou představu, jak by měl nový znak vypadat. Díky tomu se podařilo poměrně rychle vytvořit znak odpovídající jak heraldickým předpisům, tak i vizuálním potřebám plzeňské jednotky. Návrh byl přijat a nechaly se vyrobit první ověřovací série, které si okamžitě získaly oblibu a hlavně konečně byli vojáci jednotky identifikovatelní.

Vzhledem k dobrým výsledkům naší jednotky bylo rozhodnuto, že jednotka získá bojovou zástavu a čestný název. Návrhem praporu byl opět pověřen rtm.Tomáš Labecký, který do něj vložil tentokrát nemalou peněžní částku. Jaké však bylo plzeňské zděšení, když téměř hotový návrh neprošel ve VHÚ u p.mjr.Speychala.

Některé argumentace ze strany VHÚ se zdály opodstatněné (hlavně, že pivovarská brána je majetkem soukromé společnosti, což by být ve znaku nemělo). Byli jsme sice připraveni oficiálně požádat pivovar o povolení zobrazit na praporu bránu, (o které si stejně myslíme, že je NKP*), ale abychom měli krytá záda, připravili jsme druhou variantu, kdy byl znak jednotky na praporu úplně předělán. To znamenalo opět nemalou investici ze strany našeho sponzora T. Labeckého a po dohodě nad tímto znakem vznikly dvě varianty znaku.

Tyto varianty byly naší odpovědí na návrh VHÚ, který byl jednohlasně odmítnut.

Znaky byly hotové k 20.12.2009. Bohužel po mnoha složitých jednáních byla nutná osobní návštěva na VHÚ, kdy pořád ještě plzeňáci doufali, že v květnu na oslavách osvobození mohou svůj těžce zasloužený prapor převzít. To bylo také ze strany VHÚ předběžně domluveno. Ve VHÚ po setkání s grafikem a heraldikem bylo dohodnuto, že do týdne dorazí návrh z dílny VHÚ, na kterém jsme se shodli. Bohužel zaneprázdněnost VHÚ byla větší než jsme my i oni doufali. Tím bylo v podstatě rozhodnuto, že se květnový termín nestihne. To se stalo v rozmezí březen - duben 2010.

Nový návrh z dílny VHÚ dorazil v červnu. Nastalo ovšem druhé zděšení na straně plzeňských vojáků, kdy dorazil v podstatě původní návrh z dílny VHÚ, který vůbec nerespektoval naše jednání na Žižkově. Po upozornění sice VHÚ zareagovalo, jednání ovšem stále probíhají a graficky to neodpovídá naší představě. A co je horší, jak se jednání protahují, vypadá to, že i říjnový termín předání praporu je v ohrožení. Naše požadavky na VHÚ nejsou nikterak přemrštěné a jedná se koneckonců o náš znak, tak stále věříme, že náš znak se musí líbit nejen historikům, ale především nám. Jinak jsme rozhodnuti ponechat si raději rotundu a pokračovat v propagaci jednotky s naším oficiálně neoficiálním znakem. Míček je teď ale na straně VHÚ.

Především mi tedy dovolte v současné chvíli poděkovat za podporu p. mjr.J.Plescherovi, Foxovi - grafikovi, kpt.Štětinovi a v současné době i celému velení KVV v čele s panem plk.Kučerou a pplk.Tomčákem a především mojí rodině - že mi dovolí utrácet peníze i pro AZ.

Tomáš

 

Zdravím všechny, tak ledy se hnuly a z VHÚ dorazily dva základní návrhy.

  

S tím se dá již tedy pracovat a zahrnují částečně naše požadavky. Po domluvě jsme udělali několik úprav, které Vám prezentuji na znaku 1, který se jeví jako lepší. Nicméně o variantě tohoto znaku rozhodnete svými hlasy v anketě.

Takže tedy tady jsou :

návrh 1

 

návrh 2

 

návrh 3

 

návrh 7

Zde by asi ta černá linka byla slabší ...

 

To samé si, prosím, představte u druhého znaku s legionářským sokolem. Tam by se tedy jednalo o:

návrh 4

(35 v plzeňských barvách, varianta se sokolem)

 

návrh 5

(sokol v provedení jako návrh 2)

 

návrh 6

(sokol v provedení jako návrh 3)

 

návrh 8

(sokol v provedení jako návrh 7)

 

*** vysvětlivky na konci článku ***

 

Po důkladném rozvážení odhlasujte v anketě, jaký znak se Vám nejvíce líbí. Z výsledků ankety vybereme vítěze, druhý návrh v pořadí si ponecháme jako rezervní. Osobně bych doporučil vybírat mezi Návrhem 1 a Návrhem 2. Ale je to na Vás...

Pozor, hlasování je třeba provést do 31.7.2010. Poté se anketa uzavře.

NALEZNETE JI ZDE:

Předem díky za rychlé odeslání Vašeho názoru. V anketě můžete hlasovat až po přihlášení ...

A zde můžete o návrzích diskutovat, ptát se admina apod. ...

 

 

* NKP - národní kulturní památka

 

*** Znak vychází z nášivky 35. čs. střeleckého pluku Italských legií. Štít tvoří šedá barva stejnokrojů italské armády z první světové války. Černý sokol s čs. bikolórou (nikoliv polský - český od středověku až po 1920) odkazuje na čepicový znak čs. legionářů v Itálii. Fialová výšivka ČS pak odkazuje na rukávové označení čs. legionářů v Itálii. Lem je převzat z tinktur současného štítu znaku města Plzně.

 

Ahoj všem, dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste hlasovali v anketě "Znak jednotky", poděkoval za projevení Vašeho názoru.

Výsledky jsou následující:

  

 

 

  

 

  

 

  Sokol v provedení jako Návrh 2

 

Takže ještě jednou díky, výsledky předány na KVV k projednání na VHÚ.

DRŽTE PALCE !!!

 

Nakonec se zadařilo a zde je náš nový znak a prapor.

Tímto děkuji všem, kdo se na jeho přípravě, výrobě, financování a předání podíleli.

 

28.10.2010 

Nám. TGM bylo svědkem velmi důležité historické skutečnosti - uznání plzeňské jednotky AZ jako jediné armádní jednotky AČR,
pokračující v tradici PĚTATŘICÁTNÍKŮ a slavnostního předání vojenského praporu jednotce. Stalo se tak po 6ti letech snažení vojáků této jediné bojové jednotky na území Plzeňského kraje.

Teď již zbývá jen získání čestného názvu AZ Plzeň Pětatřicátníci, o jehož získání se již snažíme ...

Samozřejmě, že slávu jména PĚTATŘICÁTNÍCI šíří také naši kolegové z Kapely 35.pěšího pluku, kteří nám včera nádherně zahráli Pochod pětatřicátníků i ostatní kolegové z KVH.

Za AČR je však jediným pokračovatelem naše jednotka.