AKTUÁLNÍ ČAS

SVÁTEK

Překladač / Translator

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

Náhodný obrázek

Hradba 2021

hradba_2021.png

Hradba 2018

logo-hradba-a-2018-gr2.png

Hradba 2016

Hradba 2016

Přihlášení

SPOLUPRACUJEME

 

logo_hudba

 

 

Odběr novinek

Jste zde

Domů

Před 20 lety parlament přijal zákon, který zřídil aktivní zálohu ozbrojených sil ČR. Významné výročí si dnes na Vítkově připomněla ministryně obrany spolu s vrcholnými představiteli resortu obrany a Armády ČR. Na pět set bývalých i současných vojáků AZ, kteří se v roce 2004 dobrovolně přihlásili do služby a sloužili deset a více let, při této příležitosti převzali novou Pamětní minci k 20. výročí vzniku AZ a resortní vyznamenání.

 

Oním zákonem byl tzv. branný zákon č. 585/2004 Sb. Nová legislativa ukončila po 140 letech povinnou vojenskou službu, ozbrojené síly se staly rokem 2005 plně profesionální. Schválením zákona zároveň vznikla aktivní záloha ozbrojených sil ČR, která navázala na aktivní zálohu dobrovolnou. Už 1. ledna 2004 existovalo 14 pěších rot a dalších sedm jednotek u bojových útvarů. Dnes jsou vojáci AZ zařazeni u bojových útvarů, útvarů bojového zabezpečení a bojové podpory. Jednotky AZ jsou rovněž u krajských vojenských velitelství a další vojáci v AZ jsou zařazeni na štábech, velitelstvích a v dalších složkách resortu obrany. Aktivních záložáků je k dnešnímu dni více než 4 400 a podle ministryně obrany již mnohokrát prokázali, že jsou připraveni postavit se po bok příslušníků profesionální armády.

 

„Připomeňme třeba rok 2013, kdy se vojáci v aktivní záloze zapojili do odstraňování následků povodní, byť na to tehdy zákon nepamatoval. Nebo jejich nasazení při covidu či ochraně hranic před nelegální migrací,“ uvedla v projevu ministryně Jana Černochová a zmínila také jejich stále častější nasazení v zahraničí – aktuálně například v misi na Slovensku nebo v Litvě.

 

Podle generálporučíka Miroslava Hlaváče, prvního zástupce náčelníka Generálního štábu, se vojáci AZ v zahraničních operacích osvědčili a armáda s nimi počítá i v budoucnu. „ČR má profesionální armádu, policii i záchranný systém. Vy jste však nejlépe připravenou zálohou, kterou disponuje. V operačních nasazeních soustavně ukazujete, co umíte.“

 

Vojáci AZ jsou dvakrát občany

 

Vojáci AZ se od vojáků profesionální Armády ČR liší tím, že mají civilní zaměstnání. Po absolvování zpravidla šestitýdenního kurzu základní přípravy pak několikrát do roka absolvují povinná vojenská cvičení. Jak už název napovídá, aktivní záloha primárně slouží k doplnění řad profesionální armády v případě ohrožení státu.

 

Podle generála Hlaváče konflikt na Ukrajině ukazuje, jaký význam mají dobře připravené a rychle dostupné zálohy. „Uvědomujeme si to a nebereme to na lehkou váhu. Vaší přípravě věnujeme stejnou pozornost jako přípravě profesionálních vojáků. Jsme jedna armáda a jeden tým!“

 

Podle ministryně je významná i role záložáků ve společnosti: „Své službě a de facto svému druhému zaměstnání se věnujete mnohdy na úkor svých rodin, osobního času i práce. Že jste dvakrát občany, není rozhodně žádné klišé. Jste to vy, kteří pomáháte edukovat naši společnost, jež ji možná potřebuje dnes víc než kdy jindy. Této společnosti přibližujete obranu státu a její význam, a to jak dospělým, tak dětem například v projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu – pozn.),“ vyzdvihla.

 

Oficiální vznik v roce 2004, první společné cvičení už o pět let dřív

 

Ačkoliv k uzákonění institutu AZ došlo před dvaceti lety, pro vojáky AZ je také symbolický rok 1999, kdy se začaly formovat první skupiny dobrovolníků. Již od roku 1999 se řada občanů hlásila na dobrovolná cvičení a chtěla se tak zapojit do přípravy na obranu země. Ministryně v této souvislosti vyzdvihla úlohu bývalého náčelníka Generálního štábu, armádního generála Jiřího Šedivého a dalších, kteří vnímali potřebu ozbrojených sil mít připravené zálohy a pracovali na prosazení změn.

 

„Těch, kteří se před 20 lety přihlásili do jednotek AZ, bylo něco málo přes tisíc. Vy, kteří zde stojíte, jste byli mezi nimi a sloužili jste v ní deset a více let. Začátky nebyly jednoduché, ale díky vaší vytrvalosti, nadšení a obětavosti se za tu dobu podařilo dostat značku AZ do povědomí společnosti, vytvořit jejím příslušníkům ucházející podmínky, získat respekt a prosadit další klíčové změny v legislativě, zejména v roce 2016, kdy byl schválen nový zákon o vojácích z povolání,“ poděkovala nastoupeným vojákům ministryně obrany.

 

Ocenění pro první příslušníky AZ

 

Na pět set bývalých či současných vojáků AZ dnes bylo u příležitosti výročí oceněno novou Pamětní mincí k 20. výročí založení AZ. Největší skupinu tvořili ti, kteří před dvěma dekádami sloužili nejprve v tzv. dobrovolné a poté v aktivní záloze a jejich zařazení trvalo minimálně 10 let. Vybraní vojáci pak z rukou ministryně převzali další resortní vyznamenání.

 

Autor: redakce (ob)

Autor fotografií: Jan Schejbal

Zdroj: ARMY.CZ

 

240405_az_2885.jpg

240405_az_3284.jpg

240405_az_3298.jpg