AKTUÁLNÍ ČAS

SVÁTEK

Překladač / Translator

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

Náhodný obrázek

Hradba 2021

hradba_2021.png

Hradba 2018

logo-hradba-a-2018-gr2.png

Hradba 2016

Hradba 2016

Přihlášení

SPOLUPRACUJEME

 

logo_hudba

 

 

Odběr novinek

Jste zde

Domů

Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil České republiky, které dále tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.

Hlavním posláním ozbrojených sil České republiky je a vždy bude co nejefektivnější a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky s využitím zásad kolektivní obrany dle článku 5 Washingtonské úmluvy. Armáda České republiky je zapojena do integrované vojenské stuktury NATO, do systému obranného, operačního a civilního nouzového plánování, do procedurálních a organizačních aspektů jaderných konzultací a do společných cvičení a operací.

Od 1. ledna 2005 je Armáda České republiky plně profesionální.

Armáda České republiky plní první etapu reformy ozbrojených sil AČR DOSÁHLA POČÁTEČNÍCH OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ NA ÚROVNI BRIGÁDNÍHO ÚKOLOVÉHO USKUPENÍ K 31. PROSINCI 2006

Co jsou operační schopnosti a jak jsou dosahovány?

* Je to způsobilost ozbrojených sil úspěšně splnit cíle a úkoly vojenské operace. Vyjadřují všechno to, co ozbrojené síly musí znát, umět a pomocí techniky dosáhnout během přípravy a v průběhu operace a boje; Jsou dosahovány připravenými osobami, odpovídající strukturou ozbrojených sil, kvalitou výzbroje a všestranným zabezpečením. Česká republika plní Strategickou koncepci Aliance, jejíž vojenské úkoly pro dosažení požadovaných operačních schopností jsou vyjádřeny v Úkolovém listu NATO (NATO Task List). Politicko-vojenské ambice České republiky tuto alianční strategickou koncepci podporují. Armáda České republiky svým stupněm připravenosti dosáhla počátečních operačních schopností k 31. prosinci 2006 a následně, aby podle zdrojových možností, pravděpodobně do roku 2012, dosáhla cílových operačních schopností.