AKTUÁLNÍ ČAS

SVÁTEK

Překladač / Translator

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

Náhodný obrázek

Hradba 2021

hradba_2021.png

Hradba 2018

logo-hradba-a-2018-gr2.png

Hradba 2016

Hradba 2016

Přihlášení

SPOLUPRACUJEME

 

logo_hudba

 

 

Odběr novinek

Jste zde

Domů

for english please scroll down

POZVÁNÍ

Na sympozium „Ke dni veteránů"

9. – 11. 11. 2010

ŽIVOT VETERÁNŮ V KONFLIKTECH 20. STOLETÍ"

 

Námět

Průběh obou světových konfliktů je dostatečně znám, zmapovaná je bojová účast našich vojáků a jejich podíl na vítězstvích i porážkách. Veřejnost je informována i o účasti našich vojáků na bojových a humanitárních misích moderní doby, ať již pod hlavičkou OSN, NATO či mezinárodního společenství vůbec.

Málo se však ví o běžném životě našich vojáků, jak trávili volný čas, jaké bylo jejich logistické zabezpečení (stravování, ubytování, služné, zásobování, hygiena, zdravotnická péče a jiné náležitosti) a již téměř nic se neví o jejich osobním a společenském životě poté. Jak je vlastně obecně společnost přijala, jak se k nim zachoval stát, jaké měli problémy, ať už osobní, zdravotní, psychické, rodinné, atd., a jak bylo o ně postaráno? Byli oceněni finančně, společensky, nadstandardní zdravotní a sociální péčí, služebním postavením či vyznamenáními a čestnými odznaky?

Abychom učinili poznání těchto otázek, je potřeba o nich hovořit, vzájemně si vyměňovat zkušenosti, poznatky, otevřeně diskutovat o problémech a upozorňovat na nedostatky, aby bylo co zlepšovat v budoucnosti. Právě osobní prožitky a poznání našich veteránů, je jedno zda z poslední světové války nebo z konfliktů novodobých (Balkán, Irák, Afghánistán, ale i z pozorovatelských misí OSN), jsou pro nás důležité! A proto organizujeme toto sympozium. Přihlaste se! Jste srdečně vítáni!

Bližší detaily se dozvíte ZDE

Přihláška ZDE

Svoji předběžnou přihlášku zašlete prosím do 15. 6. 20010 na adresu :

KVV Plzeň, Štefánikovo nám. 1/ 833; 304 50, Plzeň

elektronická adresa: kvv.plzen@army.cz

 

INVITATION

to the VETERANS DAY CONFERENCE

9. – 11. 11. 2010

"THE LIFE OF VETERANS DURING THE WAR CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY"

Subject

The course of both World Wars is well-known as well as the participation of our soldiers in fights and their role in victories and losses. The public is informed about the participation of our soldiers in armed and humanitarian missions of modern times, either under the UNO, the NATO or other international organizations.

Less is known about the everyday life of our soldiers, the way they spent their leisure time, the logistic background [catering, accommodation, pay, supplies, hygiene, medical care etc.] and almost nothing has been published about their personal and social life after the war. How were they accepted by the society and treated by the state? What problems did they have to face – personal, medical, psychological, family etc. – and how were they taken care of? Have they been appreciated financially, medicaly, socially or professionally? Have they been decorated or awarded honor badges?

To answer such questions and make them more obvious to the public, it is necessary to talk about them, share what we have experienced and learnt, discuss problems and point out the faults so that things could be improved in future. And it is personal experience and knowledge of our veterans [no matter where from – either WW2 or the conflicts of modern times in the Balkans, Iraq or Afghanistan, or from the UNO observation missions] that is important for us! That is the reason why we organize this conference! Take part! You are warmly welcome!

You can see details HERE

Registration HERE

Please, send your provisional application till 30 th May 2010 at the following address:

KVV Plzen, Stefanikovo nam. 1/833; 304 50, Pilsen, Czech Republic, EU

e-mail address: kvv.plzen@army.cz